30 May
30May

Hvorfor innkjøpsordning for fotobøker?

Fotografiet er i dag et av våre mest brukte visuelle uttrykksformer, og fotoboka representerer et mangfold av ulike visuelle utrykk og formater. Den er en viktig kanal for formidling og dokumentasjon av et sentralt utrykk i dagens samfunn. Fotoboka har et unikt formidlingspotensiale når det gjelder å nå bredt ut innenfor dagens visuelle kultur.

Vi lever i en tid sterkt preget av billedbruk, og særlig de unge bruker fotografi daglig som kommunikasjonsmiddel. Vi mener at ved å øke og forenkle barn og unges tilgang til en mer variert visuell kultur, nyanseres forståelsen av fotografiet som språk. Behovet for å etablere innkjøpsordning for fotobøker snarest er presserende, for å unngå at vi seiler akterut i forhold til det visuelle språket.

https://www.artstation.com/reneasmussen/blog

Satsningsområde for visuell kunst og kultur

"Etablering av en innkjøpsordning for fotobøker som distribuerer fotobøker til bibliotekene, vil øke synligheten av norske fotobøker, styrke produksjon og kvalitet, skape økt oppmerksomhet om fotografiet so uttrykksmiddel og bidra til at fotobøker får et større nedslagsfelt. Økt bevissthet om fotografi og billedbruk kan bidra til blant annet å styrke barn og ungdoms visuelle fortolkningsevne."

https://voresstoredag.dk

Visuell kunst påpeker Kulturdepartementet at fotoboka har et unikt formidlingspotensial når det gjelder å nå ut til et større publikum […] Blant annet på denne bakgrunnen foreslår Kulturdepartementet i Visuell kunst å etablere en innkjøpsordning for fotobøker. […] I 2013 ble blant annet lagt inn vel 4 millioner kroner til arrangørstøtteordningen og innkjøpsordningen for fotobøker."

https://voresstoreja.dk

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING